דו-חוגי עם סטטיסטיקה

מסלול שמשלב לימודי מדעי המחשב עם סטטיסטיקה

ההבדל בין המסלול לבין עיקר המסלולים האחרים מתחיל בשנה א', ומתבטא בין היתר בשוני קל בקורסי החובה המתמטי ובסדר שלהם, ובכך שאת קורס המבוא להסתברות עושים כבר בשנה א' כדי לקבל רקע לקורסי הסטטיסטיקה המגיעים בשנה ב'- מאז המשקל של הקורסים בסטטיסטיקה מורגש טיפה יותר והם מלווים אותנו עד סוף התואר.

קורסי בחירה הניתנים במסגרת לימודי התואר במדעי המחשב שולבו כקורסי ליבה במסלול (מבוא למערכות לומדות, אופטימיזציה קמורה ועוד) על חשבון קורסים אחרים כדי לתת דגש גדול יותר על קורסים הנותים בסיס סטטיסטי חזק יותר לעבודה עם נתונים. חוץ מקורסי החובה, רשימת קורסי חובת הבחירה שונה ונרחבת יותר זו המוצעת ברוב מסלולי הלימוד במדעי המחשב, ומשלבת קורסים שונים מהפקולטה למדעי המחשב ומהמחלקה לסטטיסטיקה.

למי יותר יתאים?

מתעניינים בלמידה חישובית, מדע הנתונים וסטטיסטיקה שלא מפחדים מקצת מתמטיקה.

פחות יתאים למי שרוצה לטעום תחומים יותר מגוונים במדעי המחשב