לומדים ללמוד

ניצן מאמל"קת ספר של 330 עמוד ב7 עמודים, מומלץ!

לחצו על you are signed in as והחליפו למשתמש האקדמי
לא על request access, רחמים על המייל של ניצן אליו מגיעות כל הבקשות האלה :)